Tag: Infinity Ops

Infinity Ops

Shooter

เหตุการณ์เพื่อให้เกมที่เกิดขึ้นในอนาคตอันไกลเมื่อมนุษยชาติได้เกินขีด จำกัด ของการพัฒนาเทคโนโลยีและโลกได้สืบเชื้อสายมาในความสับสนวุ่นวายของสงครามโลกครั้งที่!